Kdo jsme

Kdo jsme?

Název Roska je spojením počátečních písmen naší nemoci -ROztroušená SKlerózA.

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.p.s.  byla založena na podzim roku 1993 jako organizace pro pomoc a podporu lidem nemocným roztroušenou sklerózou a jejich blízkým. Je neziskovým, dobrovolným a nepolitickým sdružením, které obhajuje práva a prosazuje zájmy osob se zdravotním znevýhodněním a poskytuje zázemí jim i jejich rodinám.

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která volí výkonný výbor. Výkonný výbor v letošním roce pracuje v tomto složení:

 • Předsedkyně: Bc. Věra Švábová
 • Místopředseda: Pavel Koklar
 • Člen výboru: Bc. Pavel Štoček
 • Členka výboru: Michaela Švábová
 • Členka výboru: Lenka Osvaldová
 • Nezávislá revizorka: Ludmila Sedláčková

Garanční lékařka: MUDr. Libuše Lhotáková

Činnost sdružení

Obhajujeme práva a prosazujeme zájmy osob se zdravotním postiženým, poskytujeme zázemí jim i jejich rodinám a dalšími vhodnými způsoby pracujeme s komunitou, ve které tyto osoby žijí. Působíme na veřejnost v přístupu a toleranci k lidem s roztroušenou sklerózou a informujeme o problematice této nemoci. Dále sdružujeme a spravujeme prostředky určené pro pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, a účelně s nimi nakládáme v souladu se svým posláním. Našim dlouhodobým cílem je vytvoření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním znevýhodněním a roztroušenou sklerózou.

Komu naše služby poskytujeme

Služby jsou určeny lidem s roztroušenou sklerózou a jejich blízké z Jihočeského kraje, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, cítí se osamoceni, mají potíže se zvládáním nároků, které na ně klade jejich okolí nebo chtějí „jenom“ smysluplně naplnit svůj volný čas, získat nové zkušenosti, přátele a zároveň udělat něco pro sebe a své zdraví.

Organizujeme

Pro nemocné RS organizujeme pobytové akce se cvičením a plaváním s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví. Dále provozujeme pravidelné rehabilitační cvičení a plavání . Na tyto akce musí každý zájemce vyplnit přihlášku potvrzenou odborným lékařem - neurologem. Pořádáme společná setkávání, přednášky zdravotních odborníků. Pro členy sjednáváme bezplatné vzdělávací kurzy (PC kurzy, angličtina, ergoterapie).

Jsme Roska České Budějovice

informační, poradenské, kontaktní a rehabilitační centrum pro nemocné RS a jejich blízké.

Naše zásady
 • Respektování jedinečnosti a důstojnosti uživatele
 • Autonomie – možnost svobodně se rozhodnout
 • Individuální a profesionální přístup
 • Diskrétnost a důvěra
 • Partnerství
 • Bezpečí, přijetí a porozumění

Novinky z Budějcké Rosky

Přehled toho nejdůležitějšího co pro vás chystáme.

Krásný den, milí přátelé, podporovatelé a účastníci MaRSu 2020. Vzhledem k nepříznivé celosvětové situaci jsem se až nyní - konečně dostala k tomu, abych Vám všem, co jste se na nezpochybnitelném úspěchu celé akce podíleli, poděkovala a vyjádřila Vám svůj obdiv, že jste svůj čas, energii, ale i finance věnovali na podporu lidí s roztroušenou sklerózou.

Přečíst
Všechny akituality

Náš časopis

Prolistujte si elektronickou verzi našeho časopisu.